Фирма „ВИОН“АД е специализирана в проектиране, производство и ремонт на паркинг системи, гаражни подемници, товарни подемници, ножични подемници, вишки, мостови и козлови кранове. Ние предлагаме различни решения за осигуряване на 100% паркоместа за Вашите обекти, както и няколко Български паркинг системи.

За да посрещне изискванията на своите клиенти, фирмата предлага, както стандартна продукция, така и продукция изцяло по поръчка на клиента. Всички продукти отговарят на БДС-EN 280, БДС – EN 1493, БДС – EN14010  и гарантират изцяло специалните технически изисквания и мерките за безопасност. Всички съоръжения отговарят на наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения. Фирма „ВИОН“ АД предоставя гаранционен и извънгаранционен сервиз за всички машини и съоръжения.

В производствената гама включва следните изделия:

 • Мостови кранове – едногредови и двугредови.
 • Козлови кранове.
 • Конзолни кранове.
 • Подвижни работни площадки (вишки):
  • Стрелови до 15,5м. – 250кг.
  • Телескопични 18м. и 24м. – 250кг.
  • Ножични 12м. – 400кг и 16м. – 500кг.
 • Товарни подемници.
 • Гаражни подемници.
 • Автомобилни подемници.
 • Ремаркета.
 • Парк система за леки автомобили във височина – 12 коли.

За тази производствена гама са усвоени следните технологии:

 • За обработване на едрогабаритни детайли с успоредни оси и висока точност.
 • За плъзгащи линейни лагери.
 • За плъзгащи нискооборотни лагери със самосмазване.
 • За изработване на високоякостни оси.

Разработени и утвърдени са собствени методики за:

 • Якостно пресмятане на сложни греди и рамки.
 • Якостно пресмятане на системата ос – втулка.

Конструкциите на всички произвеждани машини са характерни със своята простота и задължителна оригиналност, голяма сигурност и надеждност, лесен и бърз ремонт.

Влаганите компоненти са изключително български намиращи се на пазара.

ВИОН АД гарантира на произвежданите конструкции две години без проблемна работа при спазване на инструкциите на експлоатация и доставка на резервни части за 10г.

Всички изделия отговарят на задължителните европейски стандарти и сертификати. ВИОН АД е регистрирано като световен производител на транспортни средства и по утвърдена методика поставя собствен VIN номер.