Кран мостов КМ 10/16

Техническа характеристика

 • Конструкция – двугредов мостов кран оригинална конструкция с малка   строителна височина.
 • Управление – бутониера висяща от крана и свободно движеща се по крановата греда с шест бутона, тотален стоп и ключ секретен.

Технически параметри:

 • Тип – стоящ върху крановия път
 • Товароподемност – номинална Q= 10 тона
 • Отвор (ширина на пътя) Lk= 16,5 м.
 • Максимална височина на подем от земята Hk= 5,5 м.
 • Скорост на подем  – двускоростно VT=4/1 м/мин.
 • Скорост на движение на количката по крановата греда Vko=12/4 м/мин.
 • Скорост на движение на крана по крановия път Vкр= 15/5 м/мин.
 • Захранващо напрежение AC 3x380V
 • Оперативно напрежение DC=24V
 • Обща инсталирана мощност – 10 kVA

Принадлежности:

 • Площадка за обслужване трайно закрепена към челната кранова греда.
 • Ел. захранване на крана – трос с гумиран захранващ кабел горе  
 • Цвят – жълт

Паспорт

 • Чертеж „Общ вид” Кран Мостов модел ВИОН 
 • Изчислителна записка
 • Ел. схема;
 • Акт за резултатите от измерване съпротивленията на изолацията на    електрическата инсталация и проверка на защитата;
 • Акт за съответствие на монтажните работи и заваръчните съединения   с изискванията на документацията;
 • Гаранционна карта;
 • Гаранционни условия;
 • Декларация за съответствие на ел. телфер, блок ходови колела,телферна количка 
 • Сертификати за качество на вложените материали
 • Декларация за съответствие.
 • Предупредителни табелки и етикети.

Галерия