Гаражен подемник

Дистрибутор за гр. София
ЕВРО ЛИФТ 2009 ООД – доставка, монтаж и сервиз на асансьори.

Лице за контакт:
Асен Асенов – 0889 51 58 51
Емил Йончев – 0895 72 80 91
e-mail: evro_lift2009@abv.bg

Гаражен подемник едно ниво

ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА ОТ 24 000 ЛВ. ВКЛЮЧВА СЛЕДНАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ

 1. Конструкция – долно шаси с отвори за анкериране към основна долна плоча на шахтата. Дълбочина на шахтата под долна спирка – 600 мм. Две двойни ножици на линейни плъзгащи лагери от полиамид напълнен с молибденов бисулфит и въртящи лагери – втулка с хромирана ос и гресьорки за смазване. Хидроцилиндри със заключващи електромагнитно управляеми хидравлични клапани монтирани директно върху тях с трайни ненарушими връзки. Горно шаси – площадка от рифелова листова стомана със странични парапети и светлинни завеси на входовете.Фиксатор водачи в горно положение.Размери: площадка с размери LxB до 6000х3500 мм. Ход между спирките (горе и долу) до 3000 мм. Товароподемност – 3000 кг.Варианти (по ВИОН) 1,2,3,4.
 2. Хидравлична станция – ел. двигател 4kw/AC 3x380V, едноскоротстна с време за повдигане/спускане – до 2 минути. Налягане в системата – 160 БАР. Обем на резервоара – 30 литра. Монтира се извън шахтата зад съседната стена. Размери LxBxH=700x350x760мм.
 3. Ел. табло – управлява хидравличната станция, вратите и осветлението. Оперативно напрежение DC 24V. Монтира се над хидравличната станция. Уточнение: управлява всички видове врати със собствено ел. задвижване.
 4. Приспособление за автоматично спускане при спиране на ел. захранването
 5. Дистанционно управление – 10 бр. дистанционни за паркоместата програмирани със собствен индивидуален код.
 6. Боя – лаков сребърен феролит
 7. Съпроводителна документация:
  • Чертеж „Общ вид”
  • Паспорт с техническа характеристика
  • Ръководство за експлоатация на Гаражен подемник
  • Ел. схема;
  • Хидравлична схема;
  • Акт за резултатите от измерване съпроти – вленията на изолацията на електрическата инсталация и проверка на защитата;
  • Акт за съответствие на монтажните работи и заваръчните     съединения с изискванията на документацията;
  • Гаранционна карта;
  • Гаранционни условия;
  • Декларация за съответствие на стандарт БДС EN 1493;
  • Предупредителни табели и етикети
 8. Гаранционен срок – 12 месеца от пускане в експлоатация. ВИОН АД гарантира доставката на резервни части за 10 години напред.
 9. Начина на плащане – 50% при поръчка и издаване на фактураи 50% при експедиция и издаване на фактура.
 10. Изискване: Гаражния подемник не е предназначен за повдигане/спускане на хора.  Повдигането/спускането на хора е абсолютно забранено!
 11. В тази спецификация не е включено:
  • Доставка
  • Монтаж
  • Врати
  • Узаконяване
  • Проводници за вътрешни ел. връзки между ел. табло, подемника и вратите.
  • Външно ел. захранване
 12. За размери на площадката по големи от указаните както и за вариант 5 и 6 по индивидуален проект.
 13. ВИОН АД предлага и всички дейности по изработка доставка, монтаж и узаконяване.
 14. ВИОН АД търси дистрибутори от цялата страна. Сключване на договор.
 15. Всички елементи и компоненти са Български, лесно достъпни на пазара.
 16. Всички цени са без ДДС.

Гаражен подемник две нива

Варианти

Галерия