Автоматизиран склад за профилни стомани с дължина 12 м. или 2х6 м.

Изходни данни:

  1. Дължина на халето 60 м
  2. Ширина на халето 15 м
  3. Височина до кота релса 9 м
  4. Отвор на крана 13,8 м
  5. Товароподемност на крана 10 т
  6. Максимално тегло на товара 8 т
  7. Брой на палети 50 х 6 = 300
  8. Размери палет L x B x H 8000 x 770 x 940
  9. Управление напълно автоматично
  10. Изпълнителен орган – тендер за палети

Галерия