ВИОН АД

 

    ПРОИЗВОДСТВО НА

    АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА

    ПАРКИРАНЕ НА АВТОМОБИЛИ

    АВТОМОБИЛНИ И ТОВАРНИ

    ПОДЕМНИЦИ, ВИШКИ И

    КРАНОВЕ

Представяне

» Начало » Представяне

 

„ВИОН” АД Пловдив е специализирана машиностроителна фирма за производство на подемна техника за строителство и промишлеността. В производствената гама включва следните изделия:
 
-          Мостови кранове – едногредови и двугредови.
-          Козлови кранове.
-          Конзолни кранове.
-          Подвижни работни площадки (вишки):
·         Стрелови до 15,5м. – 250кг.
·         Телескопични 18м. и 24м. – 250кг.
·         Ножични 12м. – 400кг и 16м. – 500кг.
 
-          Товарни подемници.
-          Гаражни подемници.
-          Автомобилни подемници.
-          Ремаркета.
-          Парк система за леки автомобили във височина – 12 коли.
 
За тази производствена гама са усвоени следните технологии:
 
-          За обработване на едрогабаритни детайли с успоредни оси и висока точност.
-          За плъзгащи линейни лагери.
-          За плъзгащи нискооборотни лагери със самосмазване.
-          За изработване на високоякостни оси.
 
Разработени и утвърдени са собствени методики за:
 
-          Якостно пресмятане на сложни греди и рамки.
-          Якостно пресмятане на системата ос – втулка.
 
Конструкциите на всички произвеждани машини са характерни със своята простота и задължителна оригиналност, голяма сигурност и надеждност, лесен и бърз ремонт.
Влаганите компоненти са изключително български намиращи се на пазара.
ВИОН АД гарантира на произвежданите конструкции две години без проблемна работа при спазване на инструкциите на експлоатация и доставка на резервни части за 10г.
Всички изделия отговарят на задължителните европейски стандарти и сертификати. ВИОН АД е регистрирано като световен производител на транспортни средства и по утвърдена методика поставя собствен VIN номер