ВИОН АД

 

    ПРОИЗВОДСТВО НА

    АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА

    ПАРКИРАНЕ НА АВТОМОБИЛИ

    АВТОМОБИЛНИ И ТОВАРНИ

    ПОДЕМНИЦИ, ВИШКИ И

    КРАНОВЕ

КАКВО ПРОИЗВЕЖДАМЕ?

      Фирма "ВИОН"АД е специализирана в проектиране, производство и ремонт на паркинг системи, гаражни подемници, товарни подемници, ножични подемници, вишки, мостови и козлови кранове. Ние предлагаме различни решения за осигуряване на 100% паркоместа за Вашите обекти, както и няколко Български паркинг системи.

        За да посрещне изискванията на своите клиенти, фирмата предлага, както стандартна продукция, така и продукция изцяло по поръчка на клиента. Всички продукти отговарят на БДС-EN 280, БДС - EN 1493, БДС - EN14010  и гарантират изцяло специалните технически изисквания и мерките за безопасност. Всички съоръжения отговарят на наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения. Фирма "ВИОН" АД предоставя гаранционен и извънгаранционен сервиз за всички машини и съоръжения.